Tidtakning

Øyern Rundt benytter elektronisk tidtakning. Startnummer og elektronisk chip blir levert ut ved henting av startnummer. Tidtakning forutsetter at elektronisk chip blir montert i henhold til beskrivelse mottatt ved henting av startnummer.

Start og mål

Tidtakningen starter og stopper etter målgang ved Rælingen videregående skole.