Sikkerhet

Sikkerhet i et turritt er viktig, både for deltakere, arrangør, tilskuere og andre trafikanter. Ansvaret for at sikkerheten i rittet blir ivaretatt ligger både hos arrangør og hos deltakerne. Øyeren Rundt følger en løype som er åpen for normal trafikk hvor vanlig trafikkregler gjelder.

Vi oppfordrer derfor alle å gjennomgå ritt-reglementet og sikkerhetspunktene under før gjennomføring av rittet.

Sikring av løypetrase

Løypa vil bli skiltet i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet og NCF.

  • Hvite piler vil markere endringer av vei- eller retning i forkant av hvert kryss eller rundkjøring.
  • I områder hvor man må utvise spesiell varsomhet vil det stå egne skilt

Løypevakter vil være stasjonert ved alle farlige punkter, kryss og rundkjøringer i traséen.

Merk! Løypevaktenes har ikke mandat til å regulere annen trafikk, kun varsle andre trafikanter om syklister og vise syklistene riktig vei videre. Vanlige trafikk-regler gjelder for alle deltakere i rittet.

Sanitet

Brummundal Røde Kors Hjelpekorps stiller med mannskap og egne ambulanser under rittet. Det vil være en ambulanse og en akuttbil, hver med 2 mannskap, som følger rittet. I tillegg er det en sanitetspost ved start/mål med 2 mannskap som vil kunne håndtere mindre skader. Det vil også finnes førstehjelpsutstyr på matstasjonene og hos utvalgte løypevakter.