Hvem kan delta?

Øyeren Rundt arrangeres etter Norsk sykkelrittforeningens Ritt og sikkerhetsreglement.

Rittet er et turritt inndelt i aldersklasser for enkelt-ryttere.

Turrittet er åpent for alle over 17 år i henhold til Sykkelrittforeningens sitt reglement.

Klasseinndeling

Klasseinndelingen for turritt (fra 17 år) består av ryttere som i konkurranseåret fyller:

AlderKlasse (Menn)Klasse (Kvinner)
17 – 19 årM17K17
20 – 24 årM20K20
25 – 29 årM25K25
30 – 34 årM30K30
35 – 39 årM35K35
40 – 44 årM40K40
45 – 49 årM45K45
50 – 54 årM50K50
55 – 59 årM55K55
60 – 64 årM60K60
65 – 69 årM60K60
70 og eldreM70K70