Avlysning

Ved avlysning av rittet Øyeren Rundt før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av påmeldingsavgiften til dekning av utgifter i forbindelse med organisering av rittet.

Dersom rittet Øyeren Rundt må flyttes til ett annet sted på samme eller senere dato, eller avlyses for deretter arrangert på ett senere tidspunkt, har de som var påmeldt rittet på opprinnelig dato og som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av påmeldingsavgiften.

Ved avlysning av rittet Øyeren Rundt på selve rittdagen på grunn av uforutsette værforhold eller annen “force majeure” beholder arrangør påmeldingsavgiften.

Refusjon av påmeldingsavgift

All påmelding er bindende etter innbetalt påmeldingsavgift.

Dersom den påmeldte, på grunn av sykdom eller andre årsaker, ikke kan delta på rittet vil ikke hele eller deler av påmeldingsavgiften bli refundert.