Lisens

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer sykkelritt som arrangeres av klubber/lag tilknyttet Norges Cyckleforbund (NCF). Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Lisensen administreres av Norges Cykleforbund.

Man kan enten kjøpe engangslisens eller aktiv lisens.

  • Engangslisensen kjøpes idet man melder seg på Nordmarka Rundt. Engangslisensen gjelder kun for Nordmarka Rundt.
  • Aktive lisenser kan bestilles av medlemmer i en NCF godkjent klubb/lag som har betalt den årlige medlemskontingent til klubben/laget. Lisensen gjelder for alle typer ritt og er gyldig fra datoen lisensen blir godkjent hos NCF og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter. Ryttere med aktiv lisens for 2017 kan delta på Nordmarka Rundt.

Det er ikke bare penger å spare på helårslisens dersom man sykler flere turritt i løpet av et år, men den gir bedre dekningen og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for utøvere med helårslisens sammenlignet med utøvere som benytter engangslisenser. Ved å være medlem i en sykkelklubb vil man kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist.

For mer informasjon om lisenser, se www.sykling.no.

Engangslisens

Man kan kjøpe engangslisens ved online påmelding til rittet.

  • Under punktet “Lisens”  sørg for at “Engangslisens” er valgt med mindre du har aktiv lisens

NB! Man kan IKKE delta på Nordmarka Rundt uten engangslisens eller aktiv lisens.