Teknisk service

Øyeren Rundt er et tur-ritt hvor hver deltaker i utgangspunktet er ansvarlig for å komme seg rundt hele løypetraseen på en sikker måte.

I første omgang betyr det at hver deltaker stiller med en sykkel som er i generell god tilstand. Fra arrangørens side er det forventet at hver deltaker har med nok utstyr til å reparere enkle tekniske problemer, som punkteringer og kjedebrudd.

Sørg derfor for at dere har med følgende:

  • Minst 2 slanger eller tilsvarende lappesaker
  • Pumpe eller luftpatron

Oslo Sportslager stiller med mannskap ved start som vil kunne utføre mindre service på sykkel før start:

  • Pumpe tilstrekkelig luft i dekkene
  • Smøre kjede

Det vil også være mannskap og utstyr på hver matstasjon som kan bistå ved tekniske problemer.