Hvem kan delta?

Øyeren Rundt arrangeres etter NCF's reglement for turritt landevei og reglement for mastercup landevei.

Rittet består av to deler:

  • Et turritt inndelt i aldersklasser for enkelt-ryttere
  • Et Mastercup ritt for ryttere med aktiv lisens

Turrittet er åpent for alle over 17 år i henhold til NCF sitt reglement.

Mastercup-rittet er åpent for ryttere fra 30 år og eldre med Masters lisens.

Klasseinndeling

Klasseinndelingen for turritt (fra 17 år) og Master-cup (fra 30 år) består av ryttere som i konkurranseåret fyller:

Alder Klasse (Menn) Klasse (Kvinner)
17 - 19 år M17 K17
20 - 24 år M20 K20
25 - 29 år M25 K25
30 - 34 år M30 K30
35 - 39 år M35 K35
40 - 44 år M40 K40
45 - 49 år M45 K45
50 - 54 år M50 K50
55 - 59 år M55 K55
60 - 64 år M60 K60
65 - 69 år M60 K60
70 og eldre M70 K70